گزارش تخصصی معلمان

گزارش تخصصی معلمان

گزارش تخصصی از نمونه های پژوهش عملی معلمان است که در سالهای اخیر بوجود آمده است. و بسیار سازنده در جهت ترغیب فرهنگیان به امر پژوهش می باشد . با توجه به اینکه اتفاق نظر درباره چگونگی تاثیر گزارش تخصصی وجود ندارد یکی از جدیدترین روش های تحقیق در رابطه با معلمان می باشد . گزارش تخصصی از طرفی روش منحصر به فرد  خود را دارد و از طرف دیگر به معلم اجازه می دهد براساس تجربیات شخصی و دانش خود به نگارش گزارش و نتیجه گیری از آن بپردازد .

بیش از 1400 نمونه قابل ویرایش و آماده دانلود

مشاهده نمونه ها , دسته بندی های گزارش تخصصی و مستند سازی تجربیات بر اساس پست سازمانی و دانلود

دانلود

جایگاه گزارش تخصصی در آموزش و پرورش

گزارش تخصصی در مسائل مربوط به آموزش و پرورش و مدارس از جایگاه بسیار ارزشمندی دارد . بی تردید استفاده از تجربیات دیگران در گزارش تخصصی به معلمان کمک می کند تا در انجام فعالیت های آموزشی تخصص و مهارت لازم را کسب نمایند .در زمینه گزارش تخصصی می توان به منابعی که از تجربیات دیگران به دست می آید اشاره نمود. اما براساس تجربه می توان گفت معلمان و فرهنگیان گرامی به منابعی در جهت افزایش دانش و بهبود عملکرد خود در تدوین گزارش تخصصی نیازمند هستند.این منبع عظیم در بانک فایل پژوهشی معلمان قابل مشاهده است.در این بانک تحقیقاتی هزاران گزارش تخصصی پست های مختلف جهت استفاده فرهنگیان عزیز موجود می باشد.که به تدریج گذاره خواهد شد.

چگونه بهترین مفاهیم گزارش تخصصی معلمان را بشناسیم؟

در چند سال اخیر در جامعه فرهنگیان تغییرات مختلفی در جریان پژوهش و تحقیق روی داده است. شناخت و کاربرد روش های تحقیق پیشرفت بیشتر در این امر را سرعت بخشیده و راه حل های مناسب پیش روی بشریت قرار داده است .مهمترین عامل تسریع این پیشرفت ، ابداع و به کار بردن روش های علمی تحقیق بوده است .از جمله این شیوه ها می توان به شیوه  نگارش گزارش تخصصی اشاره نمود .

دانلود

چه راهکارهایی برای نوشتن یک گزارش تخصصی خوب نیاز است؟

۱- چه چیزی  قرار است از نگارش گزارش تخصصی آموزش داده شود؟

۲-دانش دیگران پیرامون این مسئله قبل از انجام و اجرای گزارش تخصصی چقدر است؟

۳- بعد از نگارش گزارش تخصصی چه انتظاری از خوانندگان و همکاران داریم؟

۴- با چه روشی و از چه کانالی می بایست تجربه های حاصل از گزارش تخصصی به دیگران آموزش داده شود؟

۵- از چه وسایل کمک آموزشی و امکاناتی در تدوین گزارش تخصصی می بایست استفاده نمود؟

۶- در حین نگارش گزارش تخصصی و انتقال تجربیات مربوط به آن چه فعالیت هایی برای یاد دهنده و یادگیرنده واجب است؟

دانلود

18 Jul 2019