سوالات و منابع دوره های مختلف ضمن خدمت فرهنگیان

جدید ترین بسه های منابع آزمون و سوالات اضافه شده به سایت و دوره های فعال و گذرانده شده

 
نمونه سوالات ضمن خدمت آغاز سالتحصیلی همراه با ایمنی و امنیت در مدرسه
آبا ۲, ۱۳۹۷ ۱۵
۴۰۰۰ تومان
نمونه سوالات ضمن خدمت سند تحول بنیادین + منابع آموزشی آزمون
آبا ۱, ۱۳۹۷ ۱۰
۵۰۰۰ تومان
سوالات ضمن خدمت مراقبت از دانش آموزان
مهر ۲۸, ۱۳۹۷ ۱۰
۵۰۰۰ تومان
سوالات ضمن خدمت icdl
مهر ۱۷, ۱۳۹۷ ۰
۴۰۰۰ تومان
سوالات ضمن خدمت روابط انسانی در مدرسه
مهر ۱۳, ۱۳۹۷ ۷
۳۵۰۰ تومان
نمونه سوالات ضمن خدمت فرهنگیان
مهر ۲, ۱۳۹۷ ۰
۴۰۰۰ تومان
منابع آزمونهای ضمن خدمت معلمان
شهر ۴, ۱۳۹۷ ۰
۵۰۰۰ تومان
منابع آزمونهای ضمن خدمت معلمان
شهر ۴, ۱۳۹۷ ۱
۵۰۰۰ تومان
سایت ضمن خدمت فرهنگیان
شهر ۴, ۱۳۹۷ ۰
۵۰۰۰ تومان
منابع آزمونهای ضمن خدمت معلمان
شهر ۴, ۱۳۹۷ ۰
۵۰۰۰ تومان
منابع آزمونهای ضمن خدمت معلمان
شهر ۴, ۱۳۹۷ ۰
۵۰۰۰ تومان
منابع آزمونهای ضمن خدمت معلمان
شهر ۴, ۱۳۹۷ ۰
۵۰۰۰ تومان
منابع آزمونهای ضمن خدمت معلمان
مرد ۱۶, ۱۳۹۷ ۰
۵۰۰۰ تومان
منابع آزمونهای ضمن خدمت معلمان
مرد ۱۶, ۱۳۹۷ ۰
۳۰۰۰ تومان
منابع آزمونهای ضمن خدمت معلمان
مرد ۱۶, ۱۳۹۷ ۲
۵۰۰۰ تومان
سوالات ضمن خدمت روانشناسی تربیتی
مرد ۱۴, ۱۳۹۷ ۲
۵۰۰۰ تومان
منابع آزمون و نمونه سوال همه مراحل و آزمون های دوره ضمن خدمت تربیت در پرتو عبادت - طهارت روح استاد مطهری
خرد ۲۲, ۱۳۹۷ ۲۶۰
۵۵۰۰ تومان
سوالات پرتکرار در تمامی دوره ها
خرد ۱۹, ۱۳۹۷ ۱
۴۰۰۰ تومان
نمونه سوالات ضمن خدمت یادگیری معکوس
خرد ۱۸, ۱۳۹۷ ۶
۳۰۰۰ تومان
ضمن خدمت درس ملی
خرد ۱۷, ۱۳۹۷ ۱۵
۴۰۰۰ تومان
خرد ۱۶, ۱۳۹۷ ۲۸
۳۰۰۰ تومان
دانلود نمونه سوالات آزمون ضمن خدمت بهداشت روانی
خرد ۱۶, ۱۳۹۷ ۹۲
۵۰۰۰ تومان
منابع آزمون و نمونه سوالات طرح ضمن خدمت انتصاب مدیران مدارس
خرد ۱۴, ۱۳۹۷ ۶۲
۶۰۰۰ تومان
سوالات و منابع ضمن خدمت مدیریت بحران - مدرسه آماده
خرد ۱۴, ۱۳۹۷ ۲۴
۴۰۰۰ تومان
نمونه سوالات ضمن خدمت اخلاق حرفه ای در مدرسه
خرد ۹, ۱۳۹۷ ۵
۲۰۰۰ تومان
نمونه سوالات ضمن خدمت تولید محتوای الکترونیکی
خرد ۹, ۱۳۹۷ ۲
۳۰۰۰ تومان
خرد ۱, ۱۳۹۷ ۶
۳۰۰۰ تومان
ضمن خدمت آمادگی دفاعی
خرد ۱, ۱۳۹۷ ۳
۳۰۰۰ تومان
سوالات و منابع ضمن خدمت تفکر انتقادی
خرد ۱, ۱۳۹۷ ۱۲
۴۰۰۰ تومان
سوالات آزمون ضمن خدمت حقوق شهروندی
خرد ۱, ۱۳۹۷ ۲
۴۰۰۰ تومان
منابع آزمون و سوالات ضمن خدمت فرهنگ نماز
خرد ۱, ۱۳۹۷ ۲
۴۰۰۰ تومان
جزوه آموزشی کامل و نمونه سوالات ضمن خدمت مهارت های نوشتن
ارد ۲۹, ۱۳۹۷ ۱۰
۴۰۰۰ تومان
سوالات و منابع ضمن آینده پژوهی
ارد ۲۸, ۱۳۹۷ ۷
۴۰۰۰ تومان
نمونه سوالات ضمن خدمت اخلاق حرفه ای
ارد ۲۷, ۱۳۹۷ ۵
۴۰۰۰ تومان
ضمن خدمت احراز صلاحیت مدیران - انتخاب مدیران
ارد ۲۵, ۱۳۹۷ ۱۲
۴۰۰۰ تومان
سوالات و منابع آموزشی دوره ضمن خدمت فرهنگیان دولت الکترونیک
ارد ۱۹, ۱۳۹۷ ۰
۴۰۰۰ تومان
سایت ضمن خدمت فرهنگیان
ارد ۱۸, ۱۳۹۷ ۰
۳۵۰۰ تومان
سایت ضمن خدمت فرهنگیان
ارد ۱۸, ۱۳۹۷ ۰
۳۰۰۰ تومان
سایت ضمن خدمت فرهنگیان
ارد ۱۸, ۱۳۹۷ ۰
۳۵۰۰ تومان
نمونه سوالات دوره هوشمند سازی مدارس
ارد ۴, ۱۳۹۷ ۰
۴۰۰۰ تومان
نمونه سوالات ضمن خدمت فرهنگیان
ارد ۴, ۱۳۹۷ ۰
۴۰۰۰ تومان
نمونه سوالات ضمن خدمت فرهنگیان
ارد ۴, ۱۳۹۷ ۰
۲۰۰۰ تومان
نمونه سوالات ضمن خدمت فرهنگیان
فرو ۲۱, ۱۳۹۷ ۰
۵۰۰۰ تومان
نمونه سوالات دوره ضمن خدمت فرهنگیان - اقتصاد مقاومتی
فرو ۱۹, ۱۳۹۷ ۲
۳۰۰۰ تومان