سوالات و منابع دوره های مختلف ضمن خدمت فرهنگیان

سوالات آزمون واقعی مرحله اول تربیت در پرتو عبادت برگزار شده در تاریخ 9 خرداد را میتوانید با مراجعه به لینک زیر دانلود نمایید.

دانلود سوالات آزمون اول تربیت در پرتو عبادت

این مجموعه را میتوانید با مبلغ 2000 تومان خریداری و دانلود کنید . جهت دانلود این بسته شامل سوالات آزمون اول ( واقعی ) تربیت در پرتو عبادت نوبت صبح و غروب 9 خرداد از لینک زیر استفاده نمایید.

دانلود سوالات آزمون اول

جدیدترین مطالب آموزشی و سوالات آزمونها

منابع و سوالات دوره ضمن خدمت بهداشت روانی
ارد ۳۰, ۱۳۹۷ ۳۴
۴۰۰۰ تومان
سوالات و منابع دوره ضمن خدمت پرتو عبادت
ارد ۳۰, ۱۳۹۷ ۴۷
۴۰۰۰ تومان
سوالات و منابع ضمن خدمت مدیریت بحران - مدرسه آماده
ارد ۲۹, ۱۳۹۷ ۲۲
۳۰۰۰ تومان
سوالات و منابع ضمن آینده پژوهی
ارد ۲۹, ۱۳۹۷ ۱۷
۴۰۰۰ تومان
ضمن خدمت آمادگی دفاعی
ارد ۲۸, ۱۳۹۷ ۱
۳۰۰۰ تومان
سوالات و منابع دوره ضمن خدمت انتصاب مدیران
ارد ۲۸, ۱۳۹۷ ۸
۴۰۰۰ تومان
ضمن خدمت درس ملی
ارد ۲۷, ۱۳۹۷ ۰
۴۰۰۰ تومان
سوالات و منابع ضمن خدمت تفکر انتقادی
ارد ۲۰, ۱۳۹۷ ۳
۴۰۰۰ تومان
سوالات پرتکرار در تمامی دوره ها
ارد ۱۹, ۱۳۹۷ ۰
۴۰۰۰ تومان
نمونه سوالات ضمن خدمت سند تحول بنیادین + منابع آموزشی آزمون
ارد ۱۹, ۱۳۹۷ ۰
۴۰۰۰ تومان
سوالات و منابع آموزشی دوره ضمن خدمت فرهنگیان دولت الکترونیک
ارد ۱۹, ۱۳۹۷ ۰
۴۰۰۰ تومان
سایت ضمن خدمت فرهنگیان
ارد ۱۸, ۱۳۹۷ ۰
۳۵۰۰ تومان
سایت ضمن خدمت فرهنگیان
ارد ۱۸, ۱۳۹۷ ۰
۳۰۰۰ تومان
سایت ضمن خدمت فرهنگیان
ارد ۱۸, ۱۳۹۷ ۰
۳۵۰۰ تومان
نمونه سوالات دوره هوشمند سازی مدارس
ارد ۴, ۱۳۹۷ ۰
۴۰۰۰ تومان
نمونه سوالات ضمن خدمت فرهنگیان
ارد ۴, ۱۳۹۷ ۰
۴۰۰۰ تومان
نمونه سوالات ضمن خدمت فرهنگیان
ارد ۴, ۱۳۹۷ ۰
۲۰۰۰ تومان
نمونه سوالات ضمن خدمت فرهنگیان
ارد ۴, ۱۳۹۷ ۰
۴۰۰۰ تومان
نمونه سوالات ضمن خدمت فرهنگیان
فرو ۲۱, ۱۳۹۷ ۰
۵۰۰۰ تومان
نمونه سوالات دوره ضمن خدمت فرهنگیان - اقتصاد مقاومتی
فرو ۱۹, ۱۳۹۷ ۰
۳۰۰۰ تومان
نمونه سوالات ضمن خدمت فرهنگیان - شمیم دانش
دی ۲۷, ۱۳۹۶ ۷۰
۴۰۰۰ تومان