برنامه سالانه و تقویم اجرایی مدارس : برنامه سالانه تعالی 1404-1403

چرا باید برنامه سالانه و تقویم اجرایی داشته باشیم؟ چگونه یک برنامه ی سالانه برای مدرسه بنویسیم؟یکی از سامانه های اصلی مدیریت، برنامه ریزی است.

دانلود کنید : برنامه سالانه و تقویم اجرایی 99-98  , برنامه سالانه تعالی 99-98  ,  برنامه سالانه تدبیر 99-98

برنامه ریزی مهارت منطقی فکر کردن و توانایی به کار بردن تفکر منطقی، برای تحقق اهداف مورد نظر است به عبارتی دیگر مدیریت یعنی برنامه ریزی و تصمیم گیری براساس برنامه ریزی.برنامه ریزی یک دانش و مهارت است که هر مدیری برای موفقیت خود باید مهارت آموزش و استفاده از آن را داشته باشد. برنامه ریزی فراگردی است مداوم، حساب شده و منطقی، جهت دار و دورنگر، به منظور هدایت و ارشاد فعالیت های جمعی، برای رسیدن به اهداف مطلوب.

اصول نگارش برنامه سالانه

اصول برنامه ریزی شامل اصل جامعیت، مشارکت، تعهد، اصل واقع بینی، مداومت ارزشیابی و توجه به تغییرات کیفی، همبستگی، انعطاف پذیری و ارکان اصلی آن شامل زمان، فعالیت یا ساز و کار و محتواست.

انواع برنامه ریزی:

برنامه ریزی از نظر زمان: برنامه ریزی کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت

برنامه ریزی از نظر حوزه و دامنه عمل: برنامه ریزی کلان، ملی و خرد

برنامه ریزی از نظر عمل: برنامه ریزی متمرکز، ارشادی و موردی

برنامه سالانه تعالی و تدبیر سالتحصیلی 99-98

عوامل مؤثر در برنامه ریزی آموزشگاه:

الف محیط بیرون سیستم: شامل فقر اقتصادی، بی سوادی اولیا، اعتیاد، مهاجرت بی رویه، بیکاری، مشکلات روانی و اجتماعی اولیا، محیط اقلیمی و شرایط زیست محیطی

ب محیط درون سیستم: شامل مدیریت، ساختار سازمانی، قوانین، نظام آموزشی، کتاب های درسی، معلمان و کارکنان، دانش آموزان، شیوه های آموزش و یاددهی، منابع مالی و تجهیزات

دانلود کنید : برنامه سالانه و تقویم اجرایی 99-98  , برنامه سالانه تعالی 99-98  ,  برنامه سالانه تدبیر 99-98

چگونه شروع کنیم؟

نقطه شروع جایی است که در حال حاضر در آن ایستاده اید. بهتر است بررسی کنید کجا هستید و به کجا می روید. وضع فعلی خود و مدرسه ای که در آن کار می کنید چگونه است؟ آیا مایل به تغییر در کارتان هستید؟ آیا به برنامه ریزی به عنوان گام اصلی تغییر، معتقدید؟ حالات روحی، روانی، اجتماعی و حرفه ای خود را بررسی کنید. برای بهتر شدن وضعیت کار باید با خود و همکاران خود راحت، صمیمی و صادق باشید، اشتباهات خود را بپذیرید و به آن اعتراف کنید. این گونه است که می توانید گام های رو به جلو بردارید.

دانلود برنامه سالانه طرح تدبیر 99-98

دانلود نمونه فایل های برنامه سالانه و تقویم اجرایی مدارس بصورت عادی , برنامه سالانه تدبیر 99-98 , طرح تعالی مدیریت کیفیت مدار که توسط معلم فایل آماده شده و برای دانلود در دسترس همکاران عزیز فرهنگی میباشند.


فایل مورد نظرتان را انتخاب کرده و روی آن کلیک کنید . در پایین برگه میتوانید صفحات بعدی و تعداد فایل های بیشتری را در مورد برنامه سالانه و تقویم اجرایی مدارس ببینید.

1 Aug 2021