کمد فلزی

 استون پلاست امیران ,سنگ آنتــــــــــیک

مدل سنگ های ساختمانی آنتیک و تزئینی ودکوراتیو با پایه کانی های سنگی و پوکه های معدنی با فرمولاسیون یو جی تی بلژیک تحت لیسانس

سنگ آنتیک مدل بیهق

ابعاد پنل    عرض 6 و طول 22
ضخامت متوسط  15 میلیمتر
وزن هر متر مربع  26 کیلو
هر کارتن حاوی 180 سانتیمتر مربع 
سنگ آنتیک مدل بیهق
ابعاد پنل    عرض 6 و طول 22
ضخامت متوسط  15 میلیمتر
وزن هر متر مربع  26 کیلو
هر کارتن حاوی 180 سانتیمتر م

سنگ آنتیک مدل پارس پازل

ابعاد پنل    عرض 6 و طول 15 و عرض 6 طول 10 و عرض 10 طول 10 و عرض 15  طول 15 و عرض 22 طول 47 و عرض 22 طول 60 و عرض 6 طول 22
ضخامت متوسط  22 میلیمتر
وزن هر متر مربع  32 کیلو
هر کارتن حاوی 90 سانتیمتر مربع
سنگ آنتیک مدل پارس پازل
ابعاد پنل   اشکار هندسی تصادفی
ضخامت متوسط  26 میلیمتر
وزن هر متر مربع  34 کیلو
هر کارتن حاوی 90 سانتیمتر مربع
سنگ آنتیک مدل پارس پازل
ابعاد پنل    عرض 6 و طول 15 و عرض 6 طول 10 و عرض 6 طول 20 و 22
ضخامت متوسط  22 میلیمتر
وزن هر متر مربع  30 کیلو
هر کارتن حاوی 120 سانتیمتر مربع

سنگ آنتیک مدل پارس پازل

ابعاد پنل  عرض 10 و طول 15 و عرض 10 طول 10 و عرض 10 طول 10 و عرض 15  طول 15 و عرض 22 طول 47 و عرض 30 طول 30 و عرض 6 طول 22
ضخامت متوسط  22 میلیمتر
وزن هر متر مربع  32 کیلو
هر کارتن حاوی 90 سانتیمتر مربع
     سنگ آنتیک مدل کلودی  فعلا موجود نمی باشد
ابعاد پنل
ضخامت متوسط  32 میلیمتر
وزن هر متر مربع  37 کیلو
هر کارتن حاوی 90 سانتیمتر مربع

سنگ آنتیک مدل رویال 1

ابعاد پنل    عرض 6 و طول 22
ضخامت متوسط  15 میلیمتر
وزن هر متر مربع  26 کیلو
هر کارتن حاوی 180 سانتیمتر مربع 

سنگ آنتیک مدل کیوان

ابعاد پنل    عرض 12 و طول 15 و 22 و 27 و 42
ضخامت متوسط  26 میلیمتر
وزن هر متر مربع  33 کیلو
هر کارتن حاوی 90 سانتیمتر مربع 

سنگ آنتیک مدل پاسارگاد

ابعاد پنل    عرض 12 و طول 15 و 22 و 27 و 42
ضخامت متوسط  26 میلیمتر
وزن هر متر مربع  33 کیلو
هر کارتن حاوی 90

سنگ آنتیک مدل پرسپولیس

ضخامت متوسط  26 میلیمتر
وزن هر متر مربع  33 کیلو
هر کارتن حاوی 90
سنگ آنتیک مدل طبیعت فعلا تولید نمی شود
ضخامت متوسط  30 میلیمتر
وزن هر متر مربع  35 کیلو
هر کارتن حاوی  90� سانتیمتر

سنگ آنتیک مدل مینیاتور

ابعاد پنل    عرض 12 و طول 15 و 22 و 27 و 42
ضخامت متوسط  26 میلیمتر
وزن هر متر مربع  33 کیلو
هر کارتن حاوی 120 سانتیمتر مربع
سنگ آنتیک مدل طبیعت 2    فعلا تولید نمی شود
ضخامت متوسط  26 میلیمتر
وزن هر متر مربع  33 کیلو

سنگ آنتیک مدل کویر

ابعاد پنل    عرض 12 و طول 15 و 22 و 27 و 42
ضخامت متوسط  26 میلیمتر
وزن هر متر مربع  33 کیلو

سنگ آنتیک مدل کوهرنگ

ضخامت متوسط  32 میلیمتر
وزن هر متر مربع  36 کیلو
سنگ آنتیک مدل کوهرنگ 2
ضخامت متوسط  32 میلیمتر
وزن هر متر مربع  36 کیلو

 سنگ آنتیک مدل کوهرنگ 3
ضخامت متوسط 32 میلیمتر
وزن هر متر مربع 36 کیلو
سنگ آنتیک مدل کوهرنگ4
ضخامت متوسط  32 میلیمتر
وزن هر متر مربع  36 کیلو
سنگ آنتیک مدل طرح گیوتین
ضخامت متوسط  32 میلیمتر
وزن هر متر مربع  36 کیلو
<!--EndFragment-
سنگ آنتیک مدل کوهرنگ  5
ضخامت متوسط  32 میلیمتر
وزن هر متر مربع  36 کیلو
<!--EndFragment-
سنگ آنتیک مدل کوهرنگ
ضخامت متوسط  32 میلیمتر
وزن هر متر مربع  36 کیلو

 

 

 

جهت دریافت کاتالوگ محصولات و هرگونه سئوال و مشاوره خواهشمند است با مدیریت فروش شرکت تماس گرفته شود و یا با شماره کارخانه تماس بگیرید

 لطفا صرفا با شماره هاي فوق تماس بگيريد

 

 

 

 

 

سنگ انتیک

سنگ آنتیک

سنگ مصنوعی

سنگ تزئینی

سنگ دکوراتیو

سنگ انتیک

انتیک

آنتیک

انتیک سنگ

سنگ انتیک

سنگ آنتیک

سنگ مصنوعی

سنگ تزئینی

سنگ دکوراتیو

سنگ انتیک

انتیک

آنتیک

انتیک سنگ

 

سنگ انتیک

سنگ آنتیک

سنگ مصنوعی

سنگ تزئینی

سنگ دکوراتیو

سنگ انتیک

انتیک

آنتیک

انتیک سنگ

سنگ انتیک

سنگ آنتیک

سنگ مصنوعی

سنگ تزئینی

سنگ دکوراتیو

سنگ انتیک

انتیک

آنتیک

انتیک سنگ

سنگ انتیک

سنگ آنتیک

سنگ مصنوعی

سنگ تزئینی

سنگ دکوراتیو

سنگ انتیک

انتیک

آنتیک

انتیک سنگ

سنگ انتیک

سنگ آنتیک

سنگ مصنوعی

سنگ تزئینی

سنگ دکوراتیو

سنگ انتیک

انتیک

آنتیک

انتیک سنگ