دانلود ( پوشه کار )کارپوشه مدیران و معاونین مدارس ابتدایی , متوسطه اول و دوم

کارپوشه مدیر مدرسه

همکارانی که در سمت مدیر مدرسه و معاون مدرسه فعالیت میکنند برای دانلود پکیج کامل کارپوشه مدیران مدارس ابتدایی , راهنمایی ( متوسطه اول ) و دبیرستان ( متوسطه دوم ) , کارپوشه معاون مدرسه در یک پکیج روی دکمه ای که در انتهای همین صفحه وجود دارد کلیک کرده و این مجموعه بسیار کامل کارپوشه مدیر مدرسه 97-98 را دانلود کنند.

در ادامه مشخصات کلی این بسته دانلودی و فرم هایی که در این پوشه کار مدیر مدرسه یا کارپوشه مدیر مدرسه موجود میباشد را ملاحظه میکنید.

مشخصات کلی کارپوشه مدیر مدرسه ابتدایی , متوسطه اول و دوم

این مجموعه مورد نیاز هر مدیری میباشد و مدیران عزیز با داشتن این مجموعه بسیار کامل کارپوشه مدیر مدرسه ابتدایی , متوسطه اول و دوم که برای سالتحصیلی 97-98 بهینه سازی و آماده شده است میتوانند مطمئن باشند که تمامی فرم های مورد نیازشان را یکجا در اختیار خواهند داشت 

این مجموعه  پوشه کار یا کارپوشه معاون و مدیر مدرسه فرم ها همگی در فرمت برنامه آفیس ( ورد ) بوده و براحتی ویرایش میشوند. برای راحتی پیدا کردن فرم های مورد نیاز مدیران و معاونین عزیز میکرو طبقه بندی شده و قابلیت سرچ داخل مجموعه هم وجود دارد.

فرم های موجود در کارپوشه مدیران و معاونین مدارس

در بسته دانلودی کارپوشه مدیران مدارس و کارپوشه معاونین مدارس موارد زیر موجود است

کارپوشه مدیر و معاون مدرسه

 • ابلاغ عوامل اجرائی امتحانات داخلی
 • ارزیابی از دبیران مدرسه
 • ارزیابی کادر اجرایی مدرسه
 • برگه طراحی سوال 2
 • برنامه مراقبین امتحانات ترم
 • جدول تکالیف دانش آموز در کلاس
 • جدول مطالعه روزانه دانش آموز
 • رضایتنامه اردو
 • رسید پرونده
 • راهنما و دستورالعمل تکمیل شناسنامه سلامت دانش آموزان
 • دفترچه ی اردوی برون استانی
 • دفترچه اردوی برون استانی ( مشهد)
 • دعوتنامه عضویت در انجمن
 • دعوتنامه آموزشی ، تربیتی
 • فرم طرح درس هنر
 • فرم طرح درس پیش دبستانی
 • فرم تجدید نظر
 • فرم اطلاعات دبیران
 • شناسنامه سلامت دانش آموزان
 • رضایتنامه حضور در مدرسه جهت مطالعه
 • رضایتنامه اردوی برون استانی
 • فرم طرح درس
 • فرم فعالیتهای فرهنگی
 • گواهی اشتغال به تحصیل
 • گواهی موقت قبولی
 • لیست نمرات ( کارنامه)
 • نمونه برگه طراحی سوال1
 • نمونه برنامه امتحانی
 • نمونه لیست کتابخانه مدرسه
 • نمونه لیست حضور و غیاب
 • نمونه لیست بیمه دانش آموزی
 • نمونه کارنامه ی انضباطی
 • نمونه فرم کروکی (تاکسی سرویس )
 • نمونه رضایتنامه اردوی ورزشی
 • نمونه دعوتنامه انجمن اولیا و مربیان
 •  آیین نامه­ ایین نامه ی انضباطی
 • شرح وظایف ﺷﺮﺡ ﻭﻇﺎﻳﻒ مدیر مدرسه
 • ﺷﺮﺡ ﻭﻇﺎﻳﻒ معاون اجرایی
 •  ﺷﺮﺡ ﻭﻇﺎﻳﻒ معاون اجرایی
 • ﺷﺮﺡ ﻭﻇﺎﻳﻒ معاون آموزشی
 • ﺷﺮﺡ ﻭﻇﺎﻳﻒ معاون پرورشی
 • ﺷﺮﺡ ﻭﻇﺎﻳﻒ معاون فناوری
 • فرم های مورد نیاز برای مدیر
 • فرم درخواست و مجوز اردو
 • فرم دعوت نامه
 • دعوت نامه اولیا برای مسائل آموزشی و تربیتی
 • دعوت نامه عضویت در انجمن
 • فرم های غیبت
 • جلد دفتر غیبت ها
 • فرم ثبت غیبت های همه دانش آموزان
 • فرم ثبت غیب ها برای هر دانش آموز
 • فرم بررسی عملکرد همکاران
 • فرم بررسی مستمر عملکرد کارکنان (الف)
 • فرم بررسی مستمر عملکرد کارکنان(ب)
 • فرم دعوت از والدین جهت کمک به مدرسه
 • نمونه برگه های ارزشیابی دستور العمل ارزشیابی همکاران
 • نتایج حاصل از ارزیابی عملکرد فرد درمأموریت های سازمان
 • فرایند اجرا و مراحل تکمیل فرم های ارزیابی عملکرد
 • انواع فرم های ارزیابی عملکرد کارکنان و مدیران
 • معیار های سنجش ارزیابی عملکرد سایر موارد اجرایی
 • ترکیب اعضای کمیته رسیدگی به اعتراضات
 • فرم ثبت مشخصات فردی همکاران
 • فرم دانش آموزان برتر به تفکیک پایهتحصیلی
 • فرم بازدید از دفترنمره
 • فرم درخواست و صدور حکم مرصی کادر آموزشی
 • فرم صورت جلسات شورای دانش آموزی
 • فرم بررسی مستمر عملکردی
 • فرم پذیرش دانش آموز
 • فرم ثبت موراد انضباطی و اخلاق دانش آموز
 • فرم دانش آموز چپ دست
 • کارنمای تشویقی و انضباطی
 • فرم لباس فرم
 • جدول لیست دانش آموزان محروم از پدر
 • جدول لست سادات لیست فرزندان محترم ایثارگر
 • ابلاغ عوامل اجرائی امتحانات داخلی
 • فرم رسید دریافت پرونده
 • فرم اطلاعات دبیران فرم فعالیتهای فرهنگی
 • نمونه برگه طراحی سوال( دو نمونه)
 • نمونه برنامه امتحانی
 • نمونه فرم کروکی (تاکسی سرویس )
9 Oct 2018