پوشه کار معلمان , مدیران و معاونین مدارس همه چک لیست و فرم های مورد نیاز

کار پوشه معلمان

دانلود کاملترین مجموعه ی پوشه کار خلاقیتی توصیفی شامل فایل های زیپ و ازاد که سر جمع 60برگ از پوشه کار و  نمونه موارد خلاقیتی  می باشدکه همه را در یک فایل جمع اوری و شامل موارد ذیل اراه میدهیم

برای دانلود کلیک کنید

برای دانلود این مجموعه کلیک کنید

1-نمونه برگه های پوشه کار که شامل

 • طرح جلد
 • فهرست محتوا
 • برگ شرح حال کلی
 • واقعه نگاری
 • ارزیابی ماهانه دانش آموز
 • ارزیابی معلم از دانش آموز
 • ارزیابی والدین از پوشه کار

می باشد

2-پوشه كار شامل

 • تصاویر گرافیکی طرح جلد پوشه کار

 • فرم های مورد نیاز پوشه کار

 • آنچه باید در پوشه ی کار دانش آموزان گذاشت

 • برسی پوشه کار

 • برگ عنوان پوشه کار(به صورت گرافیکی  و کاملا رنگی )

 • برگه ثبت مشاهدات تمام دروس تفکر

 • پوشه کار های دروس مختلف

 • چک لیست ریز رفتارها و نشانه های مورد انتظار در منزل برای تمامی پایه ها

 • چک لیست عملکرد ریاضی پایه ها

 • چک لیست عملکرد قرآن و هدیه های آسمانی پایه سوم.doc

 • مراحل تهیه ی پوشه ی کار

 • نمونه برگ ارزیابی مدیر از  محتوای پوشه ی کار

 • نمونه برگ ارزیابی والدین از محتوای پوشه ی کار

 • نمونه برگ بررسی ابعاد جسمانی، اجتماعی و عاطفی دانش آموز

 • نمونه برگ خود ارزیابی دو ماهه ی دانش آموز از محتوای پوشه ی کار

 • نمونه برگ خود ارزیابی ماهانه دانش آموز از محتوای پوشه ی کار

 • نمونه برگ خود ارزیابی ماهانه دانش آموز از محتوای پوشه ی کار

 • نمونه برگ های پوشه کار

 • و ده ها فایل گرافیکی ،پی دی اف طراحی شده ی رنگی، نمونه کار های پایه ها

 • قسمت اول
 • چیستی ظاهری پوشه کار(توضیحات به عنوان راهنما)
 • نمون‌برگ شرح‌حال:(توضیحات به عنوان راهنما)
 • فهرست محتوا:(توضیحات به عنوان راهنما)
 • نمون برگ ارزیابی والدین از پوشه کار(فصلی):(توضیحات به عنوان راهنما)
 • نمون‌برگ خودارزیابی دانش‌آموز: (توضیحات به عنوان راهنما)
 • نمون برگ همسال سنجی: (توضیحات به عنوان راهنما)
 • نمون‌برگ خودارزیابی معلم: (توضیحات به عنوان راهنما)
 • نمون‌برگ پیشرفت تحصیلی  تربیتی دانش‌آموز: (توضیحات به عنوان راهنما)
 • قسمت دوم نمونه جلد پوشه کار برای پایه اول تا سوم
 • برگه های داخل پوشه کار ارزشیابی توصیفی
 • جلد پوشه کار  شامل موارد ذیل
 • جلد پوشه کار                   
 • جلد فایل علوم                   
 • جلد فایل هنر                   
 • جلد فایل فارسی              
 •  جلد فایل املا و انشا       
 • جلد فایل اجتماعی           
 • جلد فایل ریاضی               
 • فرم چک لیست کلاسی    
 • ارزیابی دوماهه                 
 • برگ ثبت مشاهدات           
 • چک لیست فردی              
 • فهرست محتوا            
 • قسمت سوم نمونه جلد پوشه کار برای پایه چهارم تا ششم      
 • جلد فایل علوم                  
 • جلد فایل هنر                    
 • جلد فایل فارسی               
 •  جلد فایل املا و انشا         
 • جلد فایل اجتماعی          
 • جلد فایل ریاضی               
 • فرم چک لیست کلاسی   
 • ارزیابی دوماهه                 
 • برگ ثبت مشاهدات          
 • چک لیست فردی              
 • فهرست محتوا   
 •     
 • قسمت چهارم
 • برگ مشخصات دقیق شناسنامه ای دانش اموز بصورت ریز
 • چهار نمونه برگ خود ارزیابی متفاوت ماهیانه
 • برای دانلود کلیک کنید

  برای دانلود این مجموعه کلیک کنید

30 Oct 2020

1 Aug 2021